Các điều khoản sử dụng website

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi cá nhân Lê Văn Thiện. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được biên soạn bởi tư cách cá nhân tôi và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

1. Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ này đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. Tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nêu rời khỏi trang web này ngay lập tức.

Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả những tài liệu và nội dung được cung cấp là sản phẩm sưu tầm từ nhiều nguồn có phí hoặc miễn phí. Khi bạn truy xuất trang web, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép bán lại file đã tải về hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh khi chưa xin phép tôi.

3. Đăng thông tin

Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu website.

4. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng trang web nào phải hợp pháp và không vi phạm các quyền hạn/ràng buộc của các hãng thứ ba.

5. Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi.